Vilka är vi?

Ett lokalt byggföretag verksamt i Karlskrona, Ronneby & Emmaboda

Om oss

Vi utför alla slags byggnadsarbeten: nybyggnader, tillbyggnader, renoveringar och takbyten mm.

Miljö och kvalité är viktiga för oss.

Våra kunder är privatpersoner, fastighetsbolag, företag och kommunen.

  • Vi är ett lokalt mindre byggföretag, verksamt i följande kommuner – Ronneby, Karlskrona & Emmaboda.
  • Vi bygger för dina behov. Den nära kontakten med kunden anser vi har stor betydelse för ett bra utförande och ett slutgiltigt resultat av god kvalitet.
  • Vi föreslår inte alltid den billigaste lösningen, utan i första hand den som på längre sikt är den bästa för kunden

Vi uppdateras ej vår hemsida så ofta då vi är mer intresserad av att snickra

Affärsidé

Vi sätter kunden i centrum. Den nära dialogen med kunden är värdefull. Vi är lyhörda på kundens behov och önskemål. Vi ska uppnå och bibehålla förtroende hos våra kunder genom hög service, kvalitet och yrkesskicklighet

Historia

JedBygg AB bildades 2002 av bröderna Peter och Roger Jedhammmar.

Historien kan ses börja 1954 då Gustaf Jedhammar, vår farfar startade Jedhammars Byggnadssnickerier. Företaget tillverkade byggnadssnickerier såsom dörrar, fönster, trappor mm.

År 1970 bildade Gustaf Jedhammar tillsammans med sönerna Nils och Jan, Jedhammars Byggnads AB. man övergick mer och mer till att utföra nybyggnationer, tillbyggnader och renoveringar av villor, kontor, industrilokaler mm. Vi Peter och Roger började att arbeta i företaget först under skolloven och utbildningstiden 1980 talet som lärlingar och efter avslutad utbildning som snickare.

Tiden gick och det blev aktuellt med generationsskifte. Vi valde att starta eget byggnadsbolag och JedBygg AB bildades 2002. Vår far Nils Jedhammar ”följde” med oss, men är numera pensionär.